Cartea de identitate provizorie

tel: +04-0230-522813


Cererea pentru eliberarea cărţii de identitate provizorii se depune la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor pe raza căruia solicitantul are domiciliul sau reşedinţa.

Cartea de identitate provizorie se eliberează:
 • 1. când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare eliberării cărţii de identitate;
 • 2. în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România.
Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate este de un an.

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII CÂND PERSOANA FIZICĂ NU POSEDĂ TOATE DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE

Documente necesare:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • 3 fotografii mărimea 3x4 cm cu bandă albă de 7 mm la bază;
 • documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu / adresei de reşedinţă, original şi copie;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii;
 • timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru.

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII CETĂŢENILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL îN STRĂINĂTATE, CARE LOCUIESC TEMPORAR ÎN ROMÂNIA

Documente necesare:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România;
 • paşaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetăţean român domiciliat în străinătate, original şi copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, precum şi copii ale aceloraşi file ale paşaportului străin, pentru situaţia în care solicitantul a intrat în ţară cu un document de călătorie emis de o autoritate străină;
 • certificatul de naştere şi/sau de căsătorie, eliberate de oficiile de stare civilă române;
 • hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz;
 • dovada adresei de reşedinţă din România;
 • două fotografii mărimea 3 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii;
 • documentul cu care se face dovada achitării, în condiţiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru.