djep
Cadrul legal

tel: +04-0230-522813

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Suceava şi a serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor:

 • Ordonanţa Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava nr. 80/2004 privind înfiinţarea şi organizarea Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Suceava;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005 republicată;
 • Hotărârea Guvernului nr.1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;
 • Legea nr.252/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează evidenţa persoanelor, eliberarea actelor de identitate şi activitatea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor;
 • Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă,republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 • Metodologia cu privire la aplicarea unitară în materie de stare civilă aprobată prin H.G. nr. 64/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 243/2009 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, pentru modificarea O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice;
 • Legea nr.105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr.839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului, privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil,cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr.112/1997 privind organizarea activităţii de eliberare a cărţilor de identitate, procedura de preschimbare eşalonată a buletinelor de identitate actuale, precum şi aspectele privind termenele de valabilitate ale acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr.220/2006 pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea şi transmiterea în străinătate a certificatelor şi extraselor de pe actele de stare civilă, precum şi a datelor cu privire la domiciliul şi reşedinţa unor persoane;
 • Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 1260/2006 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea ghişeului unic în cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor.
 •