Înfiinţare

tel: +04-0230-522813

Direcţia Judeţeană de Evidenţa a Persoanelor Suceava este organizată în subordinea Consiliului Judeţean Suceava, fiind o instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, constituită în temeiul art. 6 din Ordonaţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificari şi completari prin Legea nr. 372/2002, în temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2004, precum şi în temeiul Hotărârii Consiliului Judeţean Suceava nr. 80/2004.

Numărul de personal, numărul de funcţii publice, organigrama, statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei sunt stabilite prin hotărâre a Consiliului Judeţean Suceava, cu avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.