Acte de stare civilă - Înregistrarea decesului

tel: +04-0230-522813

Întocmirea actului de deces

      Declaraţia de deces pentru situaţia în care cauza decesului este naturală se face în termen de 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei.
      Declaraţia decesului se face de către membrii familiei decedatului sau de către:
    - medic sau alt cadru din unitatea sanitară în care s-a produs decesul;
    - orice persoană care are cunoştinţă despre deces.
      La oficiul de stare civilă din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor sau Primăriei localităţii se înregistrează decesul tuturor persoanelor, cetăţeni români şi străini, decedate pe raza lor de competenţă.

      Odată cu declaraţia de deces, declarantul depune următoarele acte:

    - fotocopia actului de identitate al celui care declară decesul;
    - certificatul medical constatator al decesului;
    - actul de identitate al celui decedat;
    - certificatul de naştere al celui decedat şi cel de căsătorie dacă este cazul;