Protecţia datelor cu caracter personal

tel: +04-0230-522813

I. LEGISLAŢIE

Legislaţie comunitară:

Legislaţie naţională:

II. DEFINIŢII

III. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE ÎN CONTEXTUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

IV. CATEGORIILE DE DATE CONŢINUTE DE SISTEMUL INFORMATIC SCHENGEN

V. FORMULARE:

-Model (1) cerere persoană fizică privind drepturile specifice prelucrării datelor personale
-Model (2) cerere persoană fizică privind drepturile specifice prelucrării datelor personale

VI. PROCEDURA DE LUCRU PENTRU D.J.E.P. SUCEAVA.