Raportare privind implementarea măsurilor prevăzute în SNA 2021-2025 şi în planul de integritate la nivelul DJEP Suceava

tel: +04-0230-522813

Raportare privind implementarea măsurilor prevăzute in SNA 2021-2025 şi în planul de integritate la nivelul DJEP Suceava

Raportare privind implementarea SNA 2021-2025, in anul 2022, la nivelul DJEP Suceava

Anexa 3 - Inventarul măsurilor preventive, precum si indicatorii de evaluare