Acte de stare civilă - Rectificarea actelor de stare civilă

tel: +04-0230-522813

Rectificarea actelor de stare civilă     

    

Rectificarea unor rubrici din actul de stare civilă sau ale mențiunilor de pe marginea acestuia presupune îndreptareaerorii materiale comise cu ocazia înregistrărilor de stare civilă.
În conformitate cu prevederile art.58 alin.(1) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, rectificarea actelor de stare civila și a mențiunilor înscrise pe marginea acestora se face în temeiul dispoziției primarului unității administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă, din oficiu sau la cererea persoanei interesate.

Cererea de rectificare a actelor de stare civila și a mențiunilor înscrise pe acestea, însoțită de actele doveditoare, se depune de către persoana interesată la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor sau la primăria unității administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă ori, după caz, la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau la primăria de la locul de domiciliu al acesteia.

Model cerere rectificare act.


    Cererea se soluționează în termen de 30 de zile, prin emiterea dispoziției de către primarul localității, care se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la data emiterii.
    Ofițerul de stare civilă delegat, care primește cererea o înregistrează și, împreună cu actele doveditoare depuse de solicitant și un referat motivat cuprinzând rezultatul verificărilor precum și cu avizul conform al D.J.E.P. Suceava, o prezintă spre aprobare primarului localității.
   După aprobarea referatului și emiterea dispoziției de către primar, ofițerul de stare civilă delegat expediază certificatul de stare civilă completat corect, ca urmare a rectificării actului, primăriei care a primit cererea, împreună cu un exemplar al dispoziției de aprobare a rectificării (copie certificată pentru conformitate cu originalul).
    Ofițerul de stare civilă delegat, care primește copia dispoziției prin care s-a aprobat cererea de rectificare și certificatul de stare civilă corespunzător, invită titularul, în termen de 48 de ore, pentru a-l ridica, iar certificatul de stare civilă anterior se retrage și se transmite primăriei emitente în vederea anulării.