Serviciul de evidenţă a persoanelor

tel: +04-0230-522813

Serviciul de evidenţă a persoanelor are următoarele atribuţii principale:

  • coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale privind eliberarea actelor de identitate, a cărţilor de alegător, de gestionare şi întocmire a listelor electorale permanente, precum şi a altor documente în sistem de ghişeu unic;
  • monitorizează activitatea de eliberare a actelor de identitate desfăşurată de serviciile publice  locale, în scopul identificării cauzelor sau condiţiilor care pot favoriza ori determina  eliberarea actelor de identitate, ca urmare a declinării unei identităţi false pentru prevenirea acestor situaţii;
  • colaborează cu compartimentul informatic pentru verificarea calităţii datelor preluate în Registrul naţional permanent de evidenţă a persoanelor, de către serviciile publice comunitare locale;
  • colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale, cu atribuţii pe linia întocmirii şi eliberării documentelor de identitate, mişcării populaţiei şi evidenţei acesteia;
  • efectuează verificările operative solicitate de personalul M.A.I. cu privire la persoanele care nu au acte de identitate asupra lor şi au fost reţinute sau arestate, readmise, etc;
  • actualizează, utilizează și valorifică Registrul de evidență a persoanelor al județului Suceava;
  • centralizează şi întocmeşte situaţiile statistice, precum şi sintezele ce conţin activităţile desfăşurate lunar, trimestrial şi anual de către serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor;
  • pe baza concluziilor rezultate din activitatea structurilor locale, formulează propuneri pentru îmbunătăţirea activității, completarea și modificarea metodologiilor de lucru, extinderea ori restrângerea unor sfere de activitate;
  • oferă informaţii de specialitate, în cadrul programului de relaţii cu publicul.
  •