Acte de stare civilă- Transcrierea certificatelor şi extraselor de stare civilă privind cetăţenii care au redobândit cetăţenia română şi care nu au avut niciodată domiciliul in România

tel: +04-0230-522813

     

Acte de stare civilă - Transcrierea certificatelor și extraselor de stare civilă privind cetățenii care au redobândit cetățenia română și care nu au avut niciodată domiciliul in România     

     Transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetățenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română în temeiul prevederilor art. 10 și 11 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și care nu au avut niciodată domiciliul în România se face în termen de 60 de zile de la depunerea cererii, după cum urmează:
     a) cu aprobarea primarilor sectoarelor municipiului București și cu avizul conform al șefilor serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor ale sectoarelor municipiului București;
     b) cu aprobarea primarilor municipiilor reședință de județ și cu avizul conform al șefilor serviciilor publice comunitare județene de evidență a persoanelor.

     Persoanele care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română și care au/au avut domiciliul în România depun cererea de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă la Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor/primăria unității administrativ-teritoriale pe raza căruia/căreia se află:
      a) ultimul loc de domiciliu avut în țară, înainte de pierderea cetățeniei române;
      b) adresa imobilului în care a locuit înainte de dobândirea cetățeniei române, înscrisă în documentul eliberat de structura pentru imigrări;
      c) domiciliul stabilit după redobândirea cetățeniei române în temeiul prevederilor art. 10 și 11 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare; în cazul în care persoanele dețin pașaport în care este menționat domiciliul din străinătate, competența aparține Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă a Sectorului 1 al Municipiului București.

     Cererea de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă se depune, personal, de către titulari sau reprezentanții legali ai acestora, în termen de 6 luni de la data depunerii jurământului de credință față de România. Pentru minori cererea de transcriere poate fi depusă, de către unul dintre părinți sau, după caz, de reprezentantul lor legal, iar cei care au împlinit vârsta de 14 ani pot solicita și personal.

Documentele necesare la dosarul de transcriere a certificatului de naștere:

  • cererea tip (se primește la ghișeu – Primăria municipiului Suceava – Direcția Municipală de Evidență a Persoanelor – Serviciul Stare Civilă) – se va depune personal de titularul certificatului care a dobândit cetățenia română;
  • declarație pe propria răspundere că nu a mai solicitat transcrierea/înscrierea certificatului (declarație tip);
  • certificatul de naștere al titularului;
  • traducere legalizată a certificatului de naștere al titularului (dacă este cazul);
  • certificatul de redobândire a cetățeniei române a titularului certificatului de naștere;
  • act de identitate (original + traducere legalizată) și pașaport valabil;
  • alte documente (în funcție de situație – certificat de căsătorie, documente ce fac dovada schimbării de nume);
  • în situația în care părinții au domicilii diferite, părintele care solicită transcrierea va da o declarație în fața ofițerului de stare civilă cu privire la domiciliul minorului (declarație tip);
  • DOSARELE DE TRANSCRIERE NU SE DEPUN LA SEDIUL DIRECȚIEI JUDEȚENE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR SUCEAVA